دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  واحد کارگاههای آموزشی - کارشناس
 

نام و نام خانوادگي

نازنین ابراهیم نژاد کاشف

ميزان تحصيلات

کارشناس زبان انگلیسی

پست سازماني

کارشناس امور پژوهشي

پست الکترونيکي

Email : mpajhouheshi@yahoo.com

تلفن تماس

04133357314

شماره اتاق

305

شرح وظايف

انجام امور مر بوط به برگزاری کارگاههای آموزشی

انجام امور مربوط به باز آموزی محققين و کار کنان

انجام امور مربوط به پژوهشگر بند « ک »

نوشته شده در   دوشنبه پانزدهم فروردين 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی