چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  واحد توسعه نرم افزاری-کارشناس مسئول صدور مجوز راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهش
 

نام و نام خانوادگي

طاهره طلوع اصغری

ميزان تحصيلات

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

پست سازماني

کارشناس روابط بین الملل

پست الکترونيکي

 asghari_tahereh@yahoo.com

تلفن تماس

04133370238

شماره اتاق

 

شرح وظايف

  • جمع آوری و بررسی مدارک و مستندات صدور مجوز راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهش
 

نام و نام خانوادگي

بابک عطای شیخ

ميزان تحصيلات

کارشناس ارشد مدیریت آموزش

پست سازماني

معاون مدیر امور پژوهش

پست الکترونيکي

ataysheikh@yahoo.com

تلفن تماس

3355978-0411

شماره اتاق

 

شرح وظايف

  • جمع آوری و بررسی مدارک و مستندات صدور مجوز راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهش
نوشته شده در   شنبه بیستم فروردين 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی