دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  واحد توسعه نرم افزاری- مراکز تحقیقاتی مصوب

ردیف

مرکز

تعداد دانشجوی مورد پذیرش

1

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

15 نفر

2

مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی

8 نفر

3

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

3 نفر

4

مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی

3 نفر

5

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

6 نفر

6

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت

6 نفر

7

مرکز تحقیقات تغذیه

6 نفر

نوشته شده در   شنبه بیستم فروردين 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی