چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  واحد توسعه سخت افزاری- کارشناس
 

نام و نام خانوادگي

فرشته خدائی فر

ميزان تحصيلات

ليسانس علوم پايه

پست سازماني

کارشناس پژوهشی

پست الکترونيکي


khodaiefarfe@tbzmed.ac.ir

khodaiefarf@yahoo.com
 

تلفن تماس

04133357314

شماره اتاق

305

شرح وظايف

  1. بررسي و کنترل و نظارت بر درخواست تشکيل مراکز تحقيقاتي
  2. بررسي و کنترل و نظارت بر قطعي شدن مراکز تحقيقاتي
  3. انجام امورات مربوط به پژوهشکده هاي دانشگاه
  4. انجام امورات مربوط به پژوهشگاه
  5. انجام امورات مربوط به مراکز رشد
  6. انجام امورات مربوط به آزمايشگاه جامع 
  7. ارزشیابی مراکز تحقیقاتی   

 

نام و نام خانوادگي

مریم تقی زاده

ميزان تحصيلات

کارشناسی  علوم اجتماعی (پژوهشگری)

پست سازماني

متصدی امور دفتری

پست الکترونيکي


04133359682

شماره اتاق

309

شرح وظايف

  1. انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیته اخلاق - تخلفات پژوهشی
  2. انجام امور مربوط به آموزش ضمن خدمت کارکنان
  3. انجام امور مربوط به تیم های پژوهشی  
نوشته شده در   دوشنبه پانزدهم فروردين 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی