چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
  واحد پروژهه های تحقیقاتی - کارشناسان

 

نام و نام خانوادگي

سرور عليپور آژيري

ميزان تحصيلات

کارشناسی ارشد تغذيه

پست سازماني

کارشناس مسئول مدیریت و برنامه ریزی تحقیقاتی

پست الکترونيکي

Email:salipoorAJiry2ooo@yahoo.com

تلفن تماس

04133370214

شماره اتاق

304

شرح وظايف

  1. بررسي و کنترل و نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي دانشکده ها
  2. انجام امور مر بوط به تشکيل شوراي پژوهش وتهيه نامه مربوط به ابلاغ مصوبات 
  3. انجام امور مربوط به اولويتهاي پژوهشي دانشگاه
  4. صدور گواهي مربوط به پروژه ها 
 

نام و نام خانوادگي

مژگان مقامي

ميزان تحصيلات

کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي

پست سازماني

کارشناس امور پژوهشي

پست الکترونيکي

mpajhouheshi@yahoo.com

تلفن تماس


0413359682
 

شماره اتاق

308

شرح وظايف

  1. بررسي وکنترل  طرحهاي تيمهاي پژوهشي
  2. بررسي گزارش نهايي طرحها
  3. صدور گواهي مربوط به طرحهاي پايان يافته
 

نام و نام خانوادگي

فاطمه ذابح جمشيدي

ميزان تحصيلات

کارشناسی زبان و ادبيات عرب

پست سازماني

کارشناس پژوهشي

پست الکترونيکي

 jamshidifa@tbzmed.ac.ir

تلفن تماس

04133370214

شماره اتاق

304

شرح وظايف

  1.  مدیریت سایت معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریتهای مرتبط و ثبت بیماریها
  2. انجام امور مربوط به کمیته ثبت بیماریها 
  1.