دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  واحد کارگاههای آموزشی - شرح وظایف

ايجاد بستر و فضاي مناسب براي محققين (اعم ازاساتيد و دانشجويان) جهت انجام تحقيق.

توانمند سازي دستياران، دانشجويان و اساتيد محترم در طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي.

توسعه كيفي و كمي تحقيقات

مشاركت در آموزش و تربيت نيروهاي انساني كارآمد در عرصه تحقيقات علوم پزشكي

 

نوشته شده در   دوشنبه پانزدهم فروردين 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی