چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
  برچسب شده با فرم مداخله جراحی
صفحات/ فرم مداخله جراحی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
يکشنبه 9 خرداد 1395
صفحات/ کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش با محوریت مطالعات حیوانی وآزمایشگاهی                            
      -
دوشنبه 17 اسفند 1394