چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
  برچسب شده با کمیته منطقه ای اخلاق
مطالب/ گزارش کار هیئت رسیدگی به تخلفات پژوهشی کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش دانشگاه در سال 95                            
      این هیئت مجموعا"هشت نشست با حضور اعضای محترم کمیته منطقه ائی اخلاق در پژوهش دانشگاه در طول سال 1395 داشته که به بررسی و صدور رای در خصوص پرونده های ارجاعی پرداخته است.
پنجشنبه 15 تير 1396