چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
  برچسب شده با اخلاق در پژوهش
صفحات/ کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی                            
     
يکشنبه 25 تير 1396
مطالب/ انتصاب اعضای کمیته زیر شاخه کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی                            
      -
يکشنبه 18 مهر 1395
صفحات/ ترکیب اعضای کمیته ی منطقه ای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
دوشنبه 10 خرداد 1395
صفحات/ ترکیب اعضای کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش با محوریت مطالعات حیوانی وآزمایشگاهی                            
     
دوشنبه 10 خرداد 1395
مطالب/
اولین کارگاه توانمندسازی اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی برگزار شد
                           
      شرکت کنندگان در این کارگاه مهارت های لازم برای ارزیابی و بررسی طرح ها و پژوهش های تحقیقاتی را کسب کردند.
يکشنبه 19 مهر 1394
مطالب/ برنامه اولین کارگاه توانمندسازی اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش                            
      -
پنجشنبه 16 مهر 1394
مطالب/ ضرورت اخذ مصوبه اخلاق در پژوهش                            
     
چهارشنبه 31 تير 1394