چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی
مطالب/ انتشار مجله علمی پژوهشی جنتاشایپر به زبان انگلیسی                            
      دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجله علمی پژوهشی جنتاشایپر را به زبان انگلیسی منتشر می کند.
پنجشنبه 9 خرداد 1392
مطالب/ فراخوان پذيرش دانشجوي دوره دکتري تخصصي پژوهشي در سال 92-91( مرحله دوم )                            
      ...
دوشنبه 19 تير 1391
صفحات/ اطلاعیه و فراخوان جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز                            
     
دوشنبه 7 آذر 1390