برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت تحقیقات و فناوریResearch Vice-Chancellor

فهرست اصلی

انتشار و چاپ مجلات دانشگاه - کارشناس

نام و نام خانوادگي فاطمه توکلی قاضی‌جهانی
ميزان تحصيلات کارشناس ارشد تاریخ علوم پزشکی
پست سازماني مترجم
پست الکترونيکي
تلفن تماس 04133379522
شماره اتاق  
شرح وظايف
  1. بررسی درخواستهای راه اندازی مجلات علمی جدید
  2. هماهنگی امور مربوط به کلیه مجلات علمی منتشره دانشگاه
  3. انجام امور مربوط به ارزشیابی سالانه مجلات علمی
  4. انجام امور مربوط به سامانه یکپارچه برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
  5. انجام امور مربوط به موارد مندرج در آیین نامه مجلات و مصوبات شورای مجلات