دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  معاون تحقیقات و فناوری
 

 
معاون تحقیقات و فناوری

نام و نام خانوادگي: دکتر ابوالقاسم جویبان 

ميزان تحصيلات: دكتراي تخصصي 

رشته تحصيلي: شیمی دارویی

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي:ajouyban@hotmail.com

نمابر: 3344280 0413

تلفن تماس: 11- 3357310 0413

CV