برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت تحقیقات و فناوریResearch Vice-Chancellor

فهرست اصلی

صفحه اختصاصی خانم فرشته خدائی فر

نام و نام خانوادگي فرشته خدائی فر
ميزان تحصيلات کارشناس ارشد تاریخ علوم پزشکی
پست سازماني کارشناس پژوهشی
پست الکترونيکي
khodaiefarfe@tbzmed.ac.ir
fkhodaiefar@yahoo.com
 
تلفن تماس 04133357314
شماره اتاق 308
شرح وظايف
 1. کارشناس مسئول پایش معاونت تحقیقات و فن آوری
 2. کارشناس مسئول اعتبار بخشی معاونت تحقیقات و فن آوری
 3. جذب و ارزشیابی اعضای هیئت علمی پژوهشی
 4. ارتقاء و ترفیع پایه اعضای هیئت علمی پژوهشی
 5. بررسي و کنترل و نظارت بر درخواست تشکيل مراکز تحقيقاتي دولتی و غیر دولتی
 6. بررسي و کنترل و نظارت بر درخواست تشکيل پژوهشکده ها
 7. بررسي و کنترل و نظارت بر درخواست تشکيل واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دولتی و غیر دولتی
 8.  بررسي و کنترل و نظارت بر قطعي شدن مراکز تحقيقاتي
 9. ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
 10. ارزشیابی مراکز تحقیقاتی 
 
 • ویرایش شده
 • در ***
 • توسط