برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت تحقیقات و فناوریResearch Vice-Chancellor

فهرست اصلی

آیین نامه ها و دستورالعملها

آیین نامه نشردانشگاه علوم پزشکی تبریز

آیین نامه نحوه  تشویق مقالات علمی سال2020


آیین نامه شورای تشویق مقالات سال 96

آیین نامه اجرائی مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مصوب 95 

(آیین نامه پژوهشگر برجسته (دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

جدیدترین دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژ‍وهشی
 

آيين نامه پايان نامه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز – 1390
  
راهنمای انجام تحقیقات و انتشار نتایج علمی

آیین نامه اخلاق

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پزشکی

نامه دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

آيين نامه شوراي تشويق مقالات سال 94

آيين نامه تشويق شوراي مقالات سال 93

آیین نامه تشویق چاپ مقالات دانشجویی


آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی

روند طرح تحقیقاتی کمیته تخقیقات دانشجویی

تغییر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی از پیمانکاری به ابلاغیه
 
پیرو تغییر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی از پیمانکاری به ابلاغیه

آئين نامه "جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري"

نامه دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

نامه لزوم و اهمیت ثبت به موقع پروتکل های کارآزمایی بالینی قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران


دستورالعمل جذب هیئت علمی پژوهشی

 آیين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشکي غير دولتي


آیين‌نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشکي دولتي

اساسنامه مراکز تحقیقاتی

آیین نامه تشکیل و فعالیت تیم های پژوهشی بالینی چندبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


آیین نامه اجرائی مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز   


آئين نامه دکتری تخصصی پژوهشی در سال 93 
 
آئين نامه دکتری تخصصی پژوهشی در سال 87