برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت تحقیقات و فناوریResearch Vice-Chancellor

فهرست اصلی

اعضای شورای مجلات

اعضای شورای مجلات:

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، جناب آقای دکتر ابوالقاسم جویبان
مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، جناب آقای دکتر حمید اله وردی پور
سردبیر :
  □ مجله علمی انجمن پریودونتولوژی ایران

  (Journal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry—JAPID)

□ مجله علمی دانشکده بهداشت

 (Health Promotion Perspectives—HPP)

□ مجله علمی دانشکده پرستاری

(Journal of Caring Sciences—JCS)

□ مجله علمی دانشکده پزشکی

 (Journal of Analytical Research in Clinical Medicine—JARCM)

□ مجله علمی دانشکده داروسازی                                                                                                                                                                                                

(Pharmaceutical Sciences)

مجله علمی دانشکده دندانپزشکی                                                                    

  (ournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects—JODDD)

□ مجله علمی مرکز تحقیقات ریزفناوری دارویی                                                                                                               

(BioImpacts)

مجله علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق

(Journal of Cardiovascular and Thoracic Research—JCVTR)

□ مجله علمی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

(Advanced Pharmaceutical Bulletin—APB)

□ مجله علمی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 (تصویر سلامت  Depiction of Health)

□ مجله علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

(Research and Development in Medical Education—RDME)

□ مجله علمی معاونت تحقیقات و فناوری (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز)

  Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services