دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  کار شناس مسئول ارزشیابی دانشگاه
  

نام و نام خانوادگي

بابک عطای شیخ

ميزان تحصيلات

کارشناس ارشد مدیریت آموزش

پست سازماني

معاون مدیر امور پژوهش

پست الکترونيکي

ataysheikh@yahoo.com

تلفن تماس

04133355978

شماره اتاق

 

شرح وظايف

ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه با استفاده از جمع آوری اطلاعات و مستندات فعالیتهای پژوهشی

نوشته شده در   سه شنبه دهم آبان 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی