دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  واحد بورسیه -کارشناس
 

نام و نام خانوادگي

زهرا ارشادی

ميزان تحصيلات

کارشناس علوم اجتماعی (برنامه ریزی)

پست سازماني

کارشناس امور بورسیه ها

پست الکترونيکي

Z-ershadi@tbzmed.ac.ir
Ershadi_z@yahoo.com

تلفن تماس

3347345-0413

شماره اتاق

309

شرح وظايف

 • انجام امورات مربوط به بورسیه ها در مقطع Ph.D خارج از کشور
   
 • انجام امورات مربوطه به بورسیه ها در مقطع Ph.D داخل کشور
 • انجام امورات مربوط به دوره تکمیلی Ph.D خارج ازکشور
   
 • انجام امورات مربوط به اعزام اعضاء هیات علمی به ماموریت های آموزشی  دوره فرصت های مطالعاتی و کوتاه مدت خارج و داخل کشور (بیشتر از 10 روز)
 • حضور مرتب در جلسات شورای بورس دانشگاه بعنوان کارشناس بورس دانشگاه
 • انجام امورات مربوط به اخذ انواع تعهدات و وثیقه های ملکی (مصوب شورای بورس دانشگاه)
 • انجام امورات مربوط به برگزاری آزمون اعزام به خارج دوره دکتری تخصصی Ph.D
 • انجام امورات مربوط به فراخوان بورس تحصیلی داخل کشور
 • صدور ساپورت مالی به دانشجویان بورسیه خارج و اعضاء هیات علمی که از بورس تحصیلی استفاده می نمایند. ... (مصوبه شورای بورس دانشگاه (
نوشته شده در   دوشنبه پانزدهم فروردين 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی