دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 منو
 
  سرکار خانم علیپور
 
نام و نام خانوادگي سرور عليپور آژيري
ميزان تحصيلات کارشناس ارشد تغذيه
پست سازماني کارشناس مسئول مدیریت و برنامه ریزی تحقیقاتی
پست الکترونيکي salipoorAJiry2ooo@yahoo.com
تلفن تماس 04133370214
شماره اتاق 304
شرح وظايف
  • بررسي و کنترل و نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي دانشکده ها
  • انجام امور مر بوط به تشکيل شوراي پژوهش وتهيه نامه مربوط به ابلاغ مصوبات 
  • انجام امور مربوط به اولويتهاي پژوهشي دانشگاه
  • انجام امور مربوط به گرنتهای پژوهشی
  • صدور گواهي مربوط به پروژه ها 
 
 
 
نوشته شده در   چهارشنبه هیجدهم مرداد 1396  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی