چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  مصوبات شوراي سياستگزاري معاونت پژوهشي دانشگاه در سال 1392
ت

1- موضوع مبلغ تفويض اختيار به دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي دانشگاه براي بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي مطرح و مقرر شد تا مبلغ صد ميليون ريال در مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها تصویب و بیش از آن به معاونت تحقیقات و فناوری ارجاع شود ..

لازم به ذکر است پیرو نامه های این معاونت سقف هزینه برای پایان نامه های Ph.D پژوهشی دویست  میلیون ریال و برای پایان نامه هایPh.D آموزشی صدوپنجاه میلیون ریال (10422/4/5 مورخه 8/11/1391) و برای پایان نامه های دوره  کارشناسی ارشد  نیز سقف 60 میلیون ریال (6 میلیون تومان)  تعیین گردیده است. (11419/4/5 مورخه 7/12/1391)

2-     موضوع افزايش حق التحقيق اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي مطرح و مقرر شد ميزان حق الزحمه سال 1391 ثابت بماند.

اعضاي هيات علمي :

-  استاد     160/000  ريال

- دانشيار   140/000  ريال

- استاديار  120/000  ريال

-  مربي    100/000  ريال

اعضاي غير هيات علمي:

-  فارغ التحصيلان Ph.D                70/000  ريال

-  دکتراي عمومي و کارشناسي ارشد        50/000 ريال

-  کارشناسي                                     35/000  ريال

- کمتر از کارشناسي                            20/000 ريال

3-     در طرح های تحقیقاتی که مربوط به پایان نامه تحصیلی دانشجو می باشد میزان ساعات کار اساتید راهنما (در مجموع) تا 50 ساعت و برای دانشجو حداکثر 100 ساعت در نظر گرفته شود.

44- برون ده مورد انتظار از هر طرح تحقيقاتي، به ازاي هر يک ميليون تومان، 4 امتياز (مربوط به مقالات در مجلات علمي-پژوهشي) است. امتيازات، بر اساس شاخص هاي ارزيابي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي محاسبه خواهند شد در صورتي كه اعتبار يك طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي (دانشگاه و مراكز تحقيقات) كمتر از ده ميليون ريال باشد انتظار مي رود حداقل يك مقاله در مجلات معتبر علمي – پژوهشي ارائه شود .           

تبصره : پرسشنامه  طرح هاي تحقيقاتي كه از اول فروردین ماه سال 1391 مورد تصويب قرار گرفته اند مشمول اين ماده خواهند بود.

.5- با توجه به سیاست انقباضی و عدم وجود اعتبار لازم برای طرح های تحقیقاتی مقرر شد:

-         طرحهای تحقیقاتی از طرحهای تحقیقاتی پر هزینه و دارای وسایل و مواد و کیت حتی الامکان به سوی          Review article  سوق داده شوند.

-         دانشکده ها حتی الامکان طرحهای تحقیقاتی (غیر پایان نامه ای ) را به مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع طرحها ارائه دهند و بیشتر بر پایان نامه ها تمرکز کنند.

 در این رابطه مقرر شد سقف تعداد طرح های تحقیقاتی برای دانشکده ها ، 5% اعضا هیئت علمی هر دانشکده و مبلغ هر طرح  50 میلیون ریال تعیین شود.

-         دانشکده ها و مراکز تحفیقاتی در داوری و بررسی و تصویب طرح ها ، جداول غیر پرسنلی (وسایل و مواد ، خدمات و آزمایشات تخصصی و.....) را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.  

لازم به ذکر است:

-    طبق روال سال قبل هزینه کلیه طرح های تحقیقاتی مصوب دانشکده ها و طرح های تحقیقاتی منتج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و رزیدنتی دانشکده ها و مراکز توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پرداخت خواهد شد.(3191/4/5  مورخه 6/4/1391)

-   هزینه کلیه طرح های مصوب مراکز تحقیقاتی کماکان به عهده مراکز می باشد.

-   روند تفویض اختیار به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه برای بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی کما فی السابق خواهد بود. (6222/4/5 مورخه 13/8/1389وسیاستگزاری های سالانه) 

-   منظور از طرح مصوب طرحی است که بعد از طی کلیه مراحل بررسی ،داوری علمی و انجام اصلاحات وتصویب در شورای پژوهشی (دانشکده/دانشگاه/مرکزتحقیقات /تیم پژوهشی /کمیته تحقیقات دانشجویی) و در صورت لزوم تائید کمیته منطقه ای اخلاق ، ثبت در irct    آماده تنظیم ابلاغیه می باشد.

6-     پرداخت حق عضويت اعضا هيات علمي طبق روال سابق انجام گیرد.

7-     تسهیلات شرکت اعضای هیات علمی در کنگره های داخلی توسط دانشکده پرداخت شود.

 


نوشته شده در   چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط