چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش با محوریت مطالعات حیوانی وآزمایشگاهی
كدهاي اخلاقي مربوط به دستو رالعمل مراقبت و استفاده از حيوانات براي اهداف آزمايشگاهي

ترکیب اعضای کمیته سازمانی  اخلاق در پژوهش با محوریت مطالعات حیوانی وآزمایشگاهی     

               دستورالعمل مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی

                ضمیمه شماره 1 (فرم مداخله جراحی )

                ضمیمه شماره 2 (اطلاعات مربوط به تکثیرکلنی مجموعه حیوانی)

                ضمیمه شماره 3 (استفاده از محصولات حیوانی)

                ضمیمه شماره 4 و 9 (راهنمای تولید آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال در جوندگان و خرگوش)

                ضمیمه شماره 5 ( استفاده ازحیوانات،  نئوپلازی تجربی و تولید آسیت)

                ضمیمه شماره 6 (فرم مربوط به مرگ به عنوان نقطه انتها)

                ضمیمه شماره 7(استفاده از عوامل فلج کننده)

                ضمیمه شماره 8 ( استفاده از مواد مصرفی پزشکی تاریخ مصرف گذشته)
              
               

 
نوشته شده در   دوشنبه هفدهم اسفند 1394  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی