دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
به سایت معاونت تحقیقات و فناوری خوش آمدید
گل
هفته پژوهش
برگزیدگان جشنواره پژوهش سال 89
پشت بام های زیبا و دیدنی
برگزیدگان جشنواره پژوهش سال 90
دهمین جشنواره
عکسهایسفردکترقانعی
پاییز
محرم 3
تصاویر زیبای زمستانی
برگزیدگان جشنواره پژوهش سال 91
صدای پای بهار
تصاویر زیبا
برگزیدگان جشنواره سال 92
بازدید معاون استاندار از مرکز تحقیقات سلولهای بنیا
ديدار پروفسور مجيد سميعي دانشمند نام آور ايراني از
افتخار آفرینی مخترعین دانشگاه علوم پزشکی تبریز در
برگزیدگان سیزدهمین جشنواره پژوهشی
برگزیدگان سیزدهمین جشنواره پژوهشی در باشگاه اساتید
دانش آموزان ممتاز معاونت تحقیقات و فناوری
پوستر
عکس روز
برگزیدگان چهاردهمین جشنواره پژوهشی
معاونین آموزشی و تحقیقات در دانشکده پرستاری
همایش تجلیل از اساتید دانشگاههای استان آذربایجان ش
کارگاه خانم دکتر بازرگان
بانک شیر مادر
انتصاب پروفسور پل فلمینگ کارلسن به عنوان استاد افت
برگزاری سومین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره م