تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1399
کد 1844

قابل توجه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران محترم

آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

"برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور" با توجه به اهمیت تقویت اثربخشی طرح های پژوهشی مصوب دانشگاهها در اولویت برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،با توجه به اهمیت تقویت اثربخشی طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه، "برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور" از طرف آن معاونت در چند دانشگاه کشور به اجرا درآمده است و دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان یکی از دانشگاه های اصلی اجرا کننده این برنامه در نظر گرفته شده است.

نامه معاونت تحقیقات و فناوری در این خصوص
پروتکل برنامۀ ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخص‌های اثرات پژوهش‌های سلامت نسخه پژوهشگر
فرم شماره 1: پرسشنامه طرح " ارزشیابی تاثيرات پژوهش هاي انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی"
 
  • تایید شده
  • در 1399/12/19
  • ساعت 12:12