برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت تحقیقات و فناوریResearch Vice-Chancellor

فهرست اصلی

برگزيدگان هفدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي دانشگاه علوم پزشکي تبريز-دي ماه 1390

برگزيدگان هفدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي دانشگاه علوم پزشکي تبريز-دي ماه 1390

 

مراکز تحقیقاتی برگزیده:

1   مرکز تحقیقات ریز فناوری دارویی(نانو تکنولوژی) دانشگاه علوم پزشكي تبريز -  استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضا رشیدی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و مدیر مرکز

2 - مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشكي تبريز -  آقای دکتر حسین بابایی رئیس محترم مرکز

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی: رتبه سوم -   آقای دکتر سعید پیروزپناه رئیس محترم کمیته تحقیقات دانشجویی

محققیق برگزيده:

1-    جناب آقاي دكتر ناصر اصل امين آبادي    محقق برگزيده رتبه دوم كشوري گروه علوم دندانپزشكي

2-    جناب آقاي دكتر محمد اصغرزاده   محقق برگزيده رتبه دوم گروه علوم توانبخشي و پيراپزشكي

3-    آقای دکتر نریمان نظامی    محقق جوان گروه علوم بالینی داخلی

4-     آقای دکتر رسول آذرفرین محقق رتبه چهارم گروه علوم بالینی جراحی

5-    آقای دکتر محمدسعید حجازی محقق رتبه چهارم گروه فناوری های نوین

6-    آقای دکتر مهرداد لطفی محقق رتبه ششم گروه علوم دندانپزشکی

7-    آقای دکتر علی شایانفر محقق دانشجو رتبه دوم گروه علوم دارویی

  • ویرایش شده
  • در سه شنبه هفتم خرداد 1398
  • توسط فاطمه ذابح جمشیدی