چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  راهنمای استفاده از مواد مصرفی پزشکی تاریخ مصرف گذشته دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ضمیمه 8

 

راهنمای استفاده از مواد مصرفی پزشکی تاریخ مصرف گذشته دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی

 

راهنمای ذیل به منظور استفاده در موارد کاربرد داروها و لوازم پزشکی تاریخ مصرف گذشته تدوین شده است:

1-     مواد مصرفی تاریخ منقضی فقط در مواردی استفاده شوند که کاربرد آنها باعث اثر سوء بر سلامتی حیوانات یا مخدوش نمودن ارزش مطالعه نگردد.

2-     داروهای تجویز شده برای تسکین درد یا رنج و داروهای اورژآنسی نباید خارج از تاریخ انقضا مصرف شوند . اگر تاریخ مصرف داروهای مورد استفاده به منظور مرگ آسان، گذشته باشد فقط در حیوانات بیهوش شده قابل مصرف هستند.

3-       اقلام تاریخ گذشته باید از سایر اقلام مشابه جدا شده و به طور واضح بر چسب "مواد مصرفی تاریخ گذشته – فقط برای اقدامات انتهایی" بر آنها زده شود. در پروتکل ارائه شده به کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی  باید کاربرد مواد مصرفی تاریخ گذشته قبل از استفاده آنها ذکر شده باشد.

4-     اقلامی که بیش از سه سال از تاریخ انقضای آنها گذشته است نباید استفاده شوند، مگر اینکه غیر قابل جایگزین کردن بوده یا جایگزینی آنها به هیچ وجه مقرون به صرفه نباشد.

5-     مواد مصرفی تاریخ گذشته تا حد ممکن باید استریل یا تمیز نگاه داشته شوند.

 

اینجانب ...................................راهنمای فوق الذکر را مطالعه کرده و از آن تبعیت می نمایم.

 

امضای محقق اصلی                                       تاریخ

 

     لطفاً ارجاع شود به کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی

 

 فایل pdf ضمیمه شماره 8 ( استفاده از مواد مصرفی پزشکی تاریخ مصرف گذشته)

 فایل word ضمیمه شماره 8 ( استفاده از مواد مصرفی پزشکی تاریخ مصرف گذشته)


نوشته شده در   يکشنبه نهم خرداد 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط