چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  راهنمای مربوط به مرگ به عنوان نقطه انتها دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ضمیمه 6

راهنمای مربوط به مرگ به عنوان نقطه انتها دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی

 

از یک سو نباید در هر تحقیق و آزمایشی، مرگ حیوان بعنوان نقطه انتهای کار در نظر گرفته شود و از سوی دیگر، محقق می بایست حیوانات آزمایشگاهی در حال مرگ را خلاص کند، مگر این که دلایل علمی قابل توجهی ارائه دهد که نشان دهد خلاص کردن حیوان، موجب بی ارزش شدن جمع آوری داده های تجربی می گردد. برای روشن شدن معنای واژه در حال مرگ به خط مشی کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی در مورد مرگ آسان (مرگ از روی ترحم) مراجعه نمایید.

اگر مرگ حیوان به عنوان نقطه انتها یک ضرورت باشد، توجیهات علمی مناسب باید بصورت مکتوب و بعنوان بخشی از پروتکل استفاده ازحیوانات ارائه وقبل از انجام این نوع آزمایشات توسط کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی تایید گردد.

محققینی که تاییدیه استفاده از مرگ به عنوان نقطه انتها را دریافت می دارند باید از موارد زیر تبعیت نمایند:

1-     استفاده از حداقل تعداد حیوانات برای دستیابی به اعتبار آماری.

2-     حتی المقدور انتخاب اقدامی بجز کشتن حیوان بعنوان نقطه انتها.

3-     تحت نظر داشتن حیوانات حداقل دو بار در روز (شامل آخر هفته ها و تعطیلی ها) و جداسازی حیوانات ناتوان شده به منظور دسترسی آسان آنها به آب و غذا.

4-     تهیه گزارشات مکتوب ازجلسات بازرسی که مشخص کننده زمان مشاهده، افراد مشاهده کننده و هر گونه مشاهدات ارزشمندی چون نشانه های بالینی، تعداد حیوانات مرده وغیره باشد. این گزارشات می بایست همیشه برای حیوان خانه وکمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی قابل دسترسی باشند.

محققین باید توجه نمایند که هر گونه استفاده تایید شده از مرگ به عنوان نقطه انتها بطور طبیعی در بالاترین درجه مقیاس درد و رنج وارده بخش مراقبت از حیوانات حیوان خانه یعنی نوع E طبقه بندی می گردد.

 

اینجانب ..................................... راهنمای فوق الذکر را مطالعه کرده و از آن تبعیت می نمایم.

 

      امضای محقق اصلی                                       تاریخ

 

لطفاً ارجاع شود به کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی 

فایل pdf ضمیمه شماره 6 (فرم مربوط به مرگ به عنوان نقطه انتها)


فایل word ضمیمه شماره 6 (فرم مربوط به مرگ به عنوان نقطه انتها)


نوشته شده در   يکشنبه نهم خرداد 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط