چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  راهنمای استفاده ازحیوانات، نئوپلازی تجربی و تولید آسیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ضمیمه 5

 

راهنمای استفاده ازحیوانات،  نئوپلازی تجربی و تولید آسیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی

 

اینجانب، مجموعه کدهای اخلاقی استفاده از حیوانات در خصوص نئوپلازی تجربی و تولید آسیت را مطالعه نموده و مطلع هستم که هر گونه تخطی از این کدها، مستلزم توجیه مناسب و اخذ تاییدیه قبلی از کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی می باشد.

 

اینجانب .................................... از راهنمای مذکور تبعیت می نمایم.

 

                                               یا

 

اینجانب ................................... توجیهات کتبی برای عدم تبعیت از این راهنما را تهیه نموده ام.

 

 

امضای محقق اصلی                                                       تاریخ

 

 

لطفاً ارجاع شود به کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی

 

  
 ضمیمه شماره 5 ( استفاده ازحیوانات،  نئوپلازی تجربی و تولید آسیت)  pdf فایل

   ضمیمه شماره 5 ( استفاده ازحیوانات،  نئوپلازی تجربی و تولید آسیت)  word فایل
نوشته شده در   يکشنبه نهم خرداد 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط