چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  استفاده از محصولات حیوانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ضمیمه 3

استفاده از محصولات حیوانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی

 

محقق اصلی :

 

دپارتمان:               دانشکده :                     تلفن محل کار:                    تلفن همراه: 

 

آدرس پست الکترونیکی (E- mail )

 

عنوان پروژه :

 

مدت تقریبی که محصول یا محصولات استفاده خواهند شد . از :                     تا :

گونه:

محصول یا محصولاتی را که باید بدست آورده شوند شرح دهید:

 

چگونگی استفاده از محصول یا محصولات را شرح دهید:

 

منبع محصول یا محصولات: (تمام موارد بکار رفته را علامت بزنید)

□ مواد مربوط به حیوانات تحقیقاتی دانشگاه.

شماره های کمیته استفاده از حیوانات به روش اخلاقی را قید نمایید.

□ مواد مربوط به حیوانات پروژه های تحقیقاتی انجام گرفته در سایر موسسات

یک نسخه از مدارک تاییدی از کمیته مراقبت و استفاده از حیوانات موسسات همکاری کننده باید به این فرم الصاق گردد و لطفا اطلاعات ذیل در رابطه با موسسات را مرقوم نمایید:

 

نام :

 

آدرس :

 

شماره ثبت بخش مراقبت از حیوانات در حیوان خانه :

 

 

□ مواد با منابع متفرقه (توضیح دهید):

 

امضای محقق اصلی                      تاریخ

فایل pdf ضمیمه شماره 3 (استفاده از محصولات حیوانی)


  ضمیمه شماره 3 (استفاده از محصولات حیوانی) word فایل     

نوشته شده در   يکشنبه نهم خرداد 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط