چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  اطلاعات مربوط به تکثیرکلنی (مجموعه حیوانی) دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ضمیمه 2

اطلاعات مربوط به تکثیرکلنی (مجموعه حیوانی) دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی

گونه:

 

هدف ایجاد و یا نگهداری کلنی تکثیری (نژاد خاص، غیره):

 

نژاد جنس نر:                                          نژاد جنس ماده:

 

منبع اصلی حیوانات :

 

تعداد تقریبی حیواناتی که باید تولید گردند:

تعداد کل حیواناتی را که در نظر دارید در تمام طول مدت تایید، تولید گردند(که شامل حیوانات مربوط به آزمایش، جایگزین های تکثیر و کل حیوانات غیر قابل استفاده است) اعلام کنید. هر کدام از حیواناتی که برای آزمایش شما غیر قابل استفاده هستند (مثلاً ژنوتیپ اشتباهی) می بایست به منظور کاربردهای آتی به دپارتمان مرجع حیوانات آزمایشگاهی تحویل داده شوندو نباید دربازبینی سالانه پروپوزال به عنوان حیوانات"استفاده شده "در گزارش         "تعداد حیوانات مورد استفاده" لحاظ گردند .

توضیح دهید تعدادی که باید تکثیر شوند چگونه تعیین شده است :

سیستم تکثیر :    □ از یک نسل               □ خارج از یک نسل                □ سایر موارد (توضیح دهید):

 

روش تکثیر   :     □ تک همسری              □ چند همسری                     □ سایر موارد (توضیح دهید):

 

روش شناسایی :

 

روش مونیتورینگ ژنتیک :

 

کارکنان مسئول ثبت شجره نامه :

 

اطلاعات اضافی:

امضای محقق

 

فایل pdf ضمیمه شماره 2 (اطلاعات مربوط به تکثیرکلنی مجموعه حیوانی)

 

فایل word ضمیمه شماره 2 (اطلاعات مربوط به تکثیرکلنی مجموعه حیوانی)
 


        

 
نوشته شده در   يکشنبه نهم خرداد 1395  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی