برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت تحقیقات و فناوریResearch Vice-Chancellor

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس امور تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : خانم زهرا منافی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133370119 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس بورس
اسامـی افــــراد : خانم زهرا ارشادی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133347345 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : خانم اعظم صافی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133357312 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس حسابداری
اسامـی افــــراد : آقای سیروس دبیر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 0413357312 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : آقای هوشنگ شرافتی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 0413357312 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارپرداز
اسامـی افــــراد : آقای رضا چایی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133370094 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : متصدی امور دفتری
اسامـی افــــراد : آقای حسن پورمحمد شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133357310 - 04133357311 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : متصدی دبیرخانه
اسامـی افــــراد : خانم مریم تقی زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133359682 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : مسئول دبیرخانه و بایگانی
اسامـی افــــراد : آقای اکبر صمدپور شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133357313 شمــاره فـکـس : 04133344280
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : متصدی بایگانی
اسامـی افــــراد : آقای جابر احمدیان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133357313 شمــاره فـکـس : 04133344280