چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
 منو
 
  آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي داخل دوره هاي دكتراي تخصصي (Ph.D)

 

هدف

به منظور تامين نيازهاي آموزشي و تخصصي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و موسسات آموزشي وابسته و به ويژه در مناطق محروم كشور از طريق تربيت دانشجو در دانشگاههاي داخل در مقطع دكتراي تخصصي (Ph.D ) رشته هايي كه امكان تربيت آنها در داخل وجود دارد و بهره گيري  از اين نيروي انساني در امور آموزشي و تحقيقاتي مورد نياز كشور و نهايتاً كاهش تعداد دانشجوي اعزامي در مقطع فوق الذكر به خارج از كشور در جهت جلوگيري از صرف هزينه هاي ارزي و نفوذ فرهنگ غير اسلامي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي همه ساله تعدادي از پذيرفته شدگان سهميه آزاد آزمون دوره هاي دكتراي تخصصي (Ph.D ) را به بورس تحصيلي داخل اختصاص ميدهد.

 

 شرايط استفاده از بورس تحصيلي داخل:

ماده 1 : پذيرش دانشجو به عنوان بورسیه در مقطع دكتراي تخصصي (Ph.D ) در رشته هاي تخصصي مورد نیاز علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي و دوره‌هاي تخصصي داروسازي پس از قبولی از سهمیه آزاد در آزمون مربوطه امکان پذیر می باشد. از شرایط پذیرش دانشجو به عنوان بورسیه میانگین معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد 15 و دوره دکتری حرفه ای 15 می باشد.

تبصره 1: پذیرفته شدگان ورودی سال 87 به بعد که از تعهد خاص استفاده می نمایند پس از گذراندن یک سال تحصیلی با تائید شورای مرکزی جذب و موافقت شورای اجرایی بورس وزارت می توانند از بورس تحصیلی داخل استفاده نمایند.

تبصره 2: آن دسته از پذیرفته شدگان که با توجه به رشته تحصیلی مربوطه می بایست از تعهد عام استفاده نمایند می توانند با ارائه اعلام نیاز از دانشگاههای علوم پزشکی و تصویب شورای اجرایی بورس از بورس تحصیلی داخل استفاده نمایند.

 ماده 2 : حداكثر سن جهت استفاده از بورس داخل 35 سال مي باشد كه با احتساب دوره خدمت نظام وظيفه و نير خدمت داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل 40 سال تمام مي باشد.

 ماده 3 : طول مدت استفاده دانشجویان در مقطع Ph.D از بورس تحصیل داخل 5/4 سال خواهد بود و بعد از مدت مذکور به دانشجو مقرری تحصیلی پرداخت نخواهد شد. مدت استفاده از بورس تحصيلي بر اساس سنوات مجاز دوره تحصيلي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي خواهد بود و طي مدت فوق هر زماني كه طرف تعهد تعيين كند موظف به ارائه گزارش تحصيلي و پيشرفت كار خود مي باشد.

 ماده 4 : دانشجویان بدون موافقت شورای اجرایی بورس حق استفاده از بورس سایر موسسات دولتی را ندارند.

 ماده 5 : آن دسته از متقاضيان بورس كه از سهميه آزاد پذيرفته مي شوند و هيچگونه رابطه استخدامي با مراكز دولتي، نهادها و سازمانهاي ديگر ندارند در قبال سپردن تعهد محضري متعهد ميگردند  پس از اتمام تحصيل به ميزان دو برابر مدت استفاده از بورس در يكي از دانشگاهاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و يا سازمانهاي وابسته كه توسط معاونت آموزشي وزارت تعيين ميگردد، خدمت نمايند.

ماده 6: بورسیه نمی تواند در یک مقطع تحصیلی بیش از یکبار از بورس تحصیلی استفاده نماید.

ماده 7 : چنانچه بورسيه از انجام تعهد محضري امتناع ورزد و يا در پايان دوره تحصيل با توجه به مقررا ت آموزشي دانشگاه محل تحصيل نتواند به اخذ درجه دانشگاهي مورد نظر نايل آيد  و يا از بورس انصراف نمايد خود و يا ضامن وي موظف است دو برابر هزينه هاي مصروفه اعم از هزينه تحصيلي (شهريه) و مقرري تحصيلي با احتساب یک برابر هزینه آموزش رایگان جمعا" 4 برابر هزینه را یکجا به قیمت روز به حساب وزارت پرداخت نماید.

 ماده 8 : مقرري تحصيلي دانشجويان دكتراي تخصصي (Ph.D )  بورسيه داخل برابر مربي پايه يك در دانشگاه محل تعهد خدمت خواهد بود لذا چنانچه هر گونه افزايشي در حقوق مذكور صورت گيرد اين تغيير با نظر شوراي اجرايي بورس انجام مي پذيرد.

 ماده 9 : پذيرفته شدگان بورس تحصيلي و مستخدمين ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه از ماموريت آموزشي استفاده مي‌كنند در طول تحصيل خود بطور تمام وقت در اختيار دانشگاه محل تحصيل بوده و موظفند حداكثر 3 ساعت در هفته به امر تدريس تئوري يا 6 ساعت به كار عملي و آزمايشگاهي در گروه آموزشي محل تحصيل بپردازند.

ماده 10 : پرداخت کمک هزینه تحصیلی، مقرری تحصیلی و اعطای بورس تحصیلی به اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مستخدمین سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی که حقوق و مزایای محل خویش بهــره مند می شوند. ممنوع است و بورسیه در هر حال بیش از یک دریافتی نمی تواند داشته باشد.

                                                                  

 ماده 11: چنانچه ادامه تحصيل بورسيه به دلايل مندرج در آئين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي نامطلوب تشخيص داده شود بورس وي قطع  و نامبرده موظف به پرداخت دو برابر هزينه هاي  مصروفه اعم از هزينه تحصيلي (شهريه) و مقرري تحصيلي خواهد بود.

 ماده 12 : كليه دانشجويان بورسيه مي توانند در طول سال از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و در صورت نياز به مرخصي بيش از يك ماه پس از تایی دانشگاه محل تعهد خدمت و شورای اجرایی بورس بدون پرداخت حقوق قابل اقدام می باشد.


نوشته شده در   پنجشنبه ششم تير 1392  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط