چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
  برچسب شده با کمیته تحقیقات دانشجویی
مطالب/ اولین همایش ملی تجربه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      همزمان با هفته پژوهش
زمان:28 و 29 آذرماه 1395
مکان: تالار شایانمهر دانشکده پزشکی

يکشنبه 14 آذر 1395
صفحات/ طرحهاي تحقيقاتي مصوب 1395                            
     
يکشنبه 16 خرداد 1395
صفحات/ واحدهای پروژهه های تحقیقاتی - آیین نامه                            
     
يکشنبه 14 فروردين 1390