چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
  برچسب شده با سامانه اطلاعات پژوهشی کشور
مطالب/ قابل توجه دانشجویان مشمول طرح پژوهانه و اساتید راهنمای مشمولین طرح پژوهانه                            
      ضرورت تکمیل پرسشنامه های مربوط به دانشجویان(مشمول طرح پژوهانه) و اساتید راهنما در سامانه اطلاعات پژوهشی کشور (http://research.ac.ir)
چهارشنبه 20 دي 1391