يکشنبه 2 مهر 1396 - 03 محرم 1439
 منو
 
  معاون تحقیقات و فناوری
 

 
معاون تحقیقات و فناوری

نام و نام خانوادگي: دکتر محمدرضا رشیدی 

ميزان تحصيلات: دكتراي تخصصي 

رشته تحصيلي: شیمی دارویی

مرتبه علمي: استاد

پست الكترونيكي: rashidi@tbzmed.ac.ir

نمابر: 3344280 0413

تلفن تماس: 11- 3357310 0413

CV