دوشنبه 30 بهمن 1396 - 03 جمادى الثانية 1439
 منو
 
  آیین نامه ها و دستورالعملها
آیین نامه شورای تشویق مقالات سال 96

شیوه نامه اختصاصی برنامه اعطای گرنت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396

(آیین نامه پژوهشگر برجسته (دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر


جدیدترین دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژ‍وهشی
 

آيين نامه پايان نامه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز – 1390
 
 
راهنمای انجام تحقیقات و انتشار نتایج علمی

آیین نامه اخلاق

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پزشکی

نامه دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

آيين نامه شوراي تشويق مقالات سال 94

آيين نامه تشويق شوراي مقالات سال 93

آیین نامه تشویق چاپ مقالات دانشجویی


آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی

روند طرح تحقیقاتی کمیته تخقیقات دانشجویی

تغییر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی از پیمانکاری به ابلاغیه
 
پیرو تغییر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی از پیمانکاری به ابلاغیه

آئين نامه "جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري"

نامه دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

نامه لزوم و اهمیت ثبت به موقع پروتکل های کارآزمایی بالینی قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران


دستورالعمل جذب هیئت علمی پژوهشی

 آیين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشکي غير دولتي


آیين‌نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشکي دولتي

اساسنامه مراکز تحقیقاتی

آیین نامه تشکیل و فعالیت تیم های پژوهشی بالینی چندبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


آیین نامه اجرائی مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 
آئين نامه دکتری تخصصی پژوهشی
 

 
نوشته شده در   دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی