پنجشنبه 3 اسفند 1396 - 06 جمادى الثانية 1439
  واحد پروژهه های تحقیقاتی - کارشناسان

 

نام و نام خانوادگي

سرور عليپور آژيري

ميزان تحصيلات

کارشناسی ارشد تغذيه

پست سازماني

کارشناس مسئول مدیریت و برنامه ریزی تحقیقاتی

پست الکترونيکي

Email:salipoorAJiry2ooo@yahoo.com

تلفن تماس

04133370214

شماره اتاق

304

شرح وظايف

  • بررسي و کنترل و نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي دانشکده ها
  • انجام امور مر بوط به تشکيل شوراي پژوهش وتهيه نامه مربوط به ابلاغ مصوبات 
  • انجام امور مربوط به اولويتهاي پژوهشي دانشگاه
  • صدور گواهي مربوط به پروژه ها 
 

نام و نام خانوادگي

مژگان مقامي

ميزان تحصيلات

کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي

پست سازماني

کارشناس امور پژوهشي

پست الکترونيکي

mpajhouheshi@yahoo.com

تلفن تماس


0413359682
 

شماره اتاق

308

شرح وظايف

  • بررسي وکنترل  طرحهاي تيمهاي پژوهشي
  • بررسي گزارش نهايي طرحها
  • صدور گواهي مربوط به طرحهاي پايان يافته
 

نام و نام خانوادگي

فاطمه ذابح جمشيدي

ميزان تحصيلات

کارشناسی زبان و ادبيات عرب

پست سازماني

کارشناس پژوهشي

پست الکترونيکي

 jamshidifa@tbzmed.ac.ir

تلفن تماس

04133370214

شماره اتاق

304

شرح وظايف

  •  مدیریت سایت معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریتهای مرتبط و ثبت بیماریها
  •   معرفی افراد خارج از دانشگاه جهت انجام امور پایاننامه
  • انجام امور مربوط به کمیته ثبت بیماریها