چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
 منو
 
  دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتش
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اروميه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايلام
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بجنورد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بقيه الله
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربيت مدرس
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کاشان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کردستان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد
دانشگاه آزاد اسلامی
مراكز تحقيقاتي
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد
مرکز تحقيقات ديابت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان و مرکز رشد استعدادهاي درخشان
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی تهران
مرکز تحقیقات ایمنولوژی مشهد
مرکز تحقیقات دندانپزشکی مشهد
مرکز تحقيقات چشم مشهد
مرکز تحقیقات نوزادان مشهد
مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي مشهد
مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی مشهد
مرکز تحقیقات نانوفناوری مشهد
مرکز تحقیقات علوم دارویی مشهد
دفتر سلامت خانواده و جمعیت معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات دیابت یزد
مرکز تحقیقات قلب و عروق یزد
مرکز تحقيقات ناباروري دانشگاه يزد

نوشته شده در   دوشنبه دوازدهم دي 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی