دوشنبه 30 بهمن 1396 - 03 جمادى الثانية 1439
 منو
 
  معرفی جشنواره رازی

درباره جشنواره

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، همهساله به منظور تجلیل از مقام و منزلت پژوهشگران، اعضای هیأت علمی دانشجویان فرهیخته دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار میشود.

هفدهمین جشنواره تحقیقاتـی علوم پزشکــی رازیبا مشارکت محققین برجسته داخلی، محققین ایرانی مقیم خارج کشور و محققین کشورهای عضو آیسسکو به منظور تجلیل از پژوهشگران و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید برجنبههای نوآوری در دی ماه ۱۳۹۰، در ۲ قسمت ذیل برگزار میشود:

 الف –افراد حقیقی و نهادهای حقوقی داخل کشور شامل:

  1. محققین
  2. محققین جوان (غیر دانشجو، ۳۰ سال و کمتر در زمان ثبتنام)
  3. محققین دانشجو در رشتههای مختلف علوم پزشکی (ارایه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مربوطه در زمان ثبتنام)
  4. صاحبان ابداعات و اختراعات در حیطههای علوم پزشکی
  5. محققینی که تحقیقات آنها منجر به ارتقای نظام سلامت شده باشد (HSR) (ارایه مقاله الزامی است)
  6. دانشگاههای علوم پزشکی کشور
  7. مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد فناوری مصوب علومپزشکی کشور
  8. مجلات علمی - پژوهشی مصوب علوم پزشکی کشور
  9. کمیتههای تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
  10. سازمانهای غیردولتی/ شرکتها/ مؤسسات/ انجمنهای خیریه/ انجمنهای علمی حامی پژوهشهای علوم پزشکی

 ب- محققین خارج از کشورشامل:

۱- محققین ایرانی مقیم خارج از کشور

۲- محققین غیرایرانی عضو کشورهای آیسسکو

نوشته شده در   شنبه بیست و هشتم آبان 1390  توسط   فاطمه ذابح جمشیدی
ویرایش شده توسط فاطمه ذابح جمشیدی